0 Product
Đặt hàng

Asama AMT 700C (27")

Mountain bikes

Price:
3,200,000 VND
Details:
 • BỘ KHUNG
 • Kích thước
 • Khung
 • Phuộc
 • PHỤ TÙNG
 • Tay lái
 • Cổ lái
 • Cốt yên
 • Bàn đạp
 • Thắng
 • Tay thắng
 • BỘ TRUYỀN ĐỘNG
 • Bộ giò dĩa
 • Líp
 • Xích
 • Chén trục giữa
 • HỆ THỐNG BÁNH
 • Niền
 • Đùm
 • Vỏ ruột
Note: Details can be changed without notice

Reference Product

4,150,000 VND
4,250,000 VND
3,400,000 VND
4,200,000 VND
^